Works disclosure of vision


Embla under byggjing

Jakob Helset

Skipet vart bygd i Bjørkedalen av Jabob Helset.

Skipet vart bygd i båtskotet på Helset, og er 10,5m langt og 2,5 m breitt, har 12 årar, 12 skjold, mast og segl. Skipet vart ferdig 29.04.94 og fekk namnet EMBLA.

Embla for fulle segl på Bjørkedalsvatnet

Embla for fulle segl på Bjørkedalsvatnet

ATTERSYN

Våren 1994 var vi i startgropa.
Skipet var ferdig, var sjøsett og hadde fått namn