Objectives of the Foundation EMBLA

Med skipet som samlingspunkt vil vi fremje fredsbodskapen gjennom kultur, kreativitet og skapande aktivitetar, både lokalt og globalt.

Vi vil påvirke kvinner i andre land / regionar til å adoptere fredsbodskapen vår, og føre den vidare på sin stad og på sin måte.

Vi vil bevisstgjere på at kunnskap og haldningsskapande arbeid er betre ”våpen” i kampen mot krig og terror, enn vald og kriminalitet.

Vi i stiftinga Embla kan ikkje stoppe krig, men vi kan skape haldningar MOT krig, og FOR fred og samarbeid.