Embla går aldri av moten

Embla- eit viktig fredssymbol

Så utruleg at dette kan skje i det 21 århundre,  Putins invasjon av Ukraina, at slikt kan skje i vår såkalla siviliserte verd. Men dette er ikkje krig, dette er rein nedslakting, det er ikkje soldat mot soldat,  men mot sivilbefolkninga, mot små barn. Noko så stygt, noko så grusomt, noko så feigt, for ein stakkarsleg mann.

Men uansett, vi må aldri gi opp, det som mangler i verda i dag er  kjærleik og godheit, ord som går att i teksta i vår lysseremonien.

Menneskeheita har gløymt korleis ein skal vere mot kvarandre, har gløymt at respekt er eit viktig ord som fortel oss korleis det er å vere eit menneske. At vi skal respektere kvarandre, vere tolerante, og sist men ikjkje minst, å vere høflege mot kvarandre. Vi må sjå på kvarander som menneske, ikkje som dyr, som vi fer fort forbi. I Emblaskipet skaper vi samhald, vi må ro i takt skal vi kome i hamn, det lærer vi gjennom disiplin, kunnskap og tolmod. 

Bilete syner kva teksta seier, her frå Eu i Framkrike i 1997


Legg til en kommentar