Embla går aldri av moten

Embla- eit viktig fredssymbol

Så utruleg at dette kan skje i det 21 århundre,  Putins invasjon av Ukraina, at slikt kan skje i vår såkalla siviliserte verd. Men dette er ikkje krig, dette er rein nedslakting, det er ikkje soldat mot soldat,  men mot sivilbefolkninga, mot små barn. Noko så stygt, noko så grusomt, noko så feigt, for ein stakkarsleg mann.

Men uansett, vi må aldri gi opp, det som mangler i verda i dag er  kjærleik og godheit, ord som går att i teksta i vår lysseremonien.

Menneskeheita har gløymt korleis ein skal vere mot kvarandre, har gløymt at respekt er eit viktig ord som fortel oss korleis det er å vere eit menneske. At vi skal respektere kvarandre, vere tolerante, og sist men ikjkje minst, å vere høflege mot kvarandre. Vi må sjå på kvarander som menneske, ikkje som dyr, som vi fer fort forbi. I Emblaskipet skaper vi samhald, vi må ro i takt skal vi kome i hamn, det lærer vi gjennom disiplin, kunnskap og tolmod. 

Bilete syner kva teksta seier, her frå Eu i Framkrike i 1997


Embla sin fredssong

Embla sin fredssong

Fred for folk i alle land
må gå hand i hand
- alle må vi ta eit tak
for då kjeme vi i hamn.

Ref.
For Embla den vakre skuta vår
gjev oss fred der ferda går.

Eg og du og alle vi
får skuta på gli,
tek eit tak i ro og mak,
vi har ikkje dårleg tid.

Ref.
For Embla den vakre skulta vår
gjev oss fred der ferda går.

Embla-namnet

er henta frå norrøn mytologi og tyder "den første kvinne". Den islandske sagaen "Snorre" fortel at Odin, Vilje og Ve var Bror sine søner.  Ein dag gjekk dei langs standa.  Der fann dei to trestokkar, og av desse skapte gudane menneske.  Odin gav vilje og ande, Vilje gav vit og Ve gav utsjånad, taleevne, høyrsel og syn.  Mannen kalla dei Ask og kvinne Embla.  Få dei ættar menneska i den gamle gudetrua.

EMBLA-PLAKATEN

teikna av kunstnaren Sylvi Aambø Tomasgaard Kvinna i båten er moder jord. Hatten er fredsskipet med kvinnene ombord. Fuglane er symbol på at vi skal nå langt med bodskapen vår. Den eine fuglen står på jordkloden og vernar om den. Barnet ligg i båten på veg inn i framtida. Fuglen i handa er symbol på håpet vårt!

DELMÅL

  1. Fremje fredsbodskapen gjennom kultur, kreativitet og skapande aktivitetar, fysisk og åndeleg, individuelt og kollektivt, lokalt og globalt.
  2. Knoppskyting. Påvirke kvinner i andre regionar/land til å adoptere vår fredsbodskap, og føre den vidare i sine land på sin måte.
  3. Bevisstgjere på at kvinner sitt syn på krig og konflikter gjev mindre kriminalitet og vald.

Vår visjon

EMBLA-prosjektet vil følgje opp dei sterke tradisjonane som Norge har med å arbeide aktivt for fred og internasjonal forståing. Hovedmål Fremje fredsbodskapen i eit kvinneskip, der vi gjer vikingskipet, før ofte sett på som eit krigssymbol, om til eit fredssymbol. SNU KRIG TIL FRED.

  • Vi arbeider for fred på vår måte.
  • Vikingskipet, som ofte blir sett på som eit krigssymbol, vil vi gjere om til eit fredssymbol!
  • Embla er verdas einaste KVINNEFREDSSKIP
  • Skipet skal vere eit ”Speakers Cornes” for fred.

Stiftinga Embla

Stiftinga Embla var eit faktum. Det var krigen som braut ut i tidlegare Jugoslavia i 1992 som sette tankane i sving om å gjere noko. Og noko vart gjort: "Vi bygg eit vikingskip, som skal bli eit fredsskip" "Vi snur krig til fred", vart slagordet vårt Båtbyggjar Jakob Helset hadde tru på prosjektet og sette i gang bygginga.