Styremøte på Alpehytta 1. februar 2021

Forslag på nytt styre 2021

Styremøte på Alpehytta, Standaleidet 1. februar 2021. 

Foreslår at det gamle styret held fram eitt år til. 

Styreleiar: Hildur Lid Hole, nestleiar Marianne Herje

Styremedlemar: Liv Stokkenes Jacobsen, Hilde Henriksen, Brit Aanning Aarseth, Oddny Vatnehol Vara: Olli Sørdal, Hilde Hjelmseth Kvalsund, Kirsten Kjøllesdal, Svanhild Lothe, Margreteh Gjerde, Hanna-Sølvi Lillås

Styret verkar eitt år, deretter tek Eid over.

Embla 2020

Embla nytt styre i 2020

Vårspussen skulle ha vore i full gang, men grunna coronakrisa står framleis skipet i lagerbygninga i Fosnavågen. Trur ikkje Embla vert sjøsett i år. Ein god del arbeid med smørjing og reparasjonar står att.

Nytt styre i 2020 er omlag som i 2019: Hildur -leiar, Marianne-nestleiar-Brit-styremedlem, Oddny-styremedlem, Liv-styremedlem, Hilde-styremedlemVara: Olli, Margrethe, Solveig, Hanna-Sølvi, Kirsten, Svanhild.

 

Hildur Lid Hole-leiar i styret i Stiftinga Embla-kvinneskipet ro for fred
Nytt Emblaår 2020

Årssamling 28. og 29. februar2020

Årsamling fredag 28. februar kl. 18  2020 på Bjørkedalen. Søndag 29. februar kl. 08.30  -Tema: Førebu Fredskonferansen 2020

r


Embla 25 år i 2019

Embla-nytt styre 2019

Det nye styre i 2019-20 konstituerte seg på styremøtet 8. april 2019 på Josybuda på Kalvatn i Volda. Desse møtte: Sylvi L, Anne-Lise Fredly, Elsa, Gerd, Oddny, Hilde H, Svanhild, Hildur, Brit

Leiarvervet går på omgang. Volda førte stafettpinnen vidare til Herøy for dei 2 neste åra.

Styret fekk denne samansetjinga:

Hildur Lid Hole-leiar

Marianne Herje-nesleiar

Brit Aanning Aarseth-styremedlem

Oddny Vatnehol               "

Liv Stokkenes Jacobsen "

Hilde Henriksen            "

Vara: Olli Sørdal

  "      Solveig Goksøyr

  "       Margrethe Gjerde

  "      Hanna-Sølvi Lillås

  "      Kirsten Kjøllesdal

 "       Svandhild Lothe

2 av mange mimrebilder gjennom 25 år

Aktivitetsplan 2018

Embla-aktivitetsplan 2018

Vedtatt aktivitetsplan 2018:

  1. Embla utav naustet på vårparte. Roøvingar i juli. Ansvarleg gruppe: Liv (leiar), Hildur, Hanna-Sølvi. Liv kallar saman.
  2. Kristinspelet på Jørundgård, Sel 29.06-01.07.18 Ansvar: Hanna-Sølvi (prosjektleiar), kallar saman dei som har meldt seg på i løpet av juni.
  3. Embla og Sagastad: Ansvarleg gruppe: Liv, Marianne, Brit og Hildur. Liv kallar saman.
  4. Emblas hus: Ansvarleg gruppe: Helga, Marianne, Brit. Helga kallar saman.
  5. Embla-25 år i 2019. Jubileumskomité: Brit, Liv, Sylvi Aa, Oddny, Olli, Solveig, Hilde B. Brit kallar saman
  6. Deltaking på ulike festivaler, arrangement, reiser o.l. i inn-og utland Prosjektleiar: Marianne
  7. Skipet i naustet til hausten: Ansvarleg: båtgruppa jfr. pkt. 1
Styret i stiftinga Embla 2015

Årssamling Embla 24. april 2015

Årsmelding, revidert rekneskap og nytt styre valt:

Styret vart slik

Liv-leiar

Brit-nestleiar

Sylvi R- styremedlem

Kirsten -          "

Marianne        "

Elin                 "

vara:

Sylvi L, Gerd, Solveig, Anne C, Hilde Henriksen og Hilde Hjertnes

Embla styret 2o16

Styret i stiftinga Embla 2016

Leiar: Liv Stokkenes Jacobsen, Eid . Nestleiar: Brit Aanning Aarseth, Volda. Styremedlemer: Hanna-Sølvi Lillås, Solveig Goksøyr og Hilde Henriksen

Varafolk: Volda: Oddny Vatnehol og Margrethe Gjerde  Eid: Kirsten Kjøllesdal og Svanhild Lothe  Herøy: Lillian Notøy og Marianne Herje.

Kontaktpersoner: Volda: Anne-Lise Fredly, Sylvi Lundberg og Gerd Mek     Eid: Liv Stokkenes Jacobsen, Hilde Henriksen og Kirsten Kjøllesdal  

Herøy: Solveig Goksøyr, Olli Sørdal og Lillian Notøy

         "           

 

Rekneskapsførar: Oddny Vatnehol

 

 

Kontaktadresse:

Brit  Aanning Aarseth, Remen 26, 6170 Vartdal     epost: britaa22@gmail.com       mb. +47 99155472