Embla 2020

Embla nytt styre i 2020

Vårspussen skulle ha vore i full gang, men grunna coronakrisa står framleis skipet i lagerbygninga i Fosnavågen. Trur ikkje Embla vert sjøsett i år. Ein god del arbeid med smørjing og reparasjonar står att.

Nytt styre i 2020 er omlag som i 2019: Hildur -leiar, Marianne-nestleiar-Brit-styremedlem, Oddny-styremedlem, Liv-styremedlem, Hilde-styremedlemVara: Olli, Margrethe, Solveig, Hanna-Sølvi, Kirsten, Svanhild.

 

Hildur Lid Hole-leiar i styret i Stiftinga Embla-kvinneskipet ro for fred
Nytt Emblaår 2020

Årssamling 28. og 29. februar2020

Årsamling fredag 28. februar kl. 18  2020 på Bjørkedalen. Søndag 29. februar kl. 08.30  -Tema: Førebu Fredskonferansen 2020

r


Embla på slippen i Fosnavåg

Båtpuss høyrer med


Herøydamane stiller opp på Fosnavåg slipp saman med resten av Emblagjengen. Mykje arbeid med nedluting av skuta. 25 år har sett sine spor, men no vert ho som ny. Stor takk til Fosnavåg Kystlag som let oss få bruke slippen og området, ikkje minst å sleppe oss innanhus for diverse aktivitetar m.a. loppemarked som gjekk av stabelen i dei mest regnfulle dagar i manns minne. Det vart mest sal oss i mellom, og Anne-Lise (sjåføren)  fekk nok å gjere med vaffelsteiking. Mimrebilde: Emblaskipet nytt i 1994. Deltaking i Åbo: Nordisk Kvinneforum i 1994.. Utsendingar for Barne-og Fam.Dep.

Embla 25 år i 2019

Embla-nytt styre 2019

Det nye styre i 2019-20 konstituerte seg på styremøtet 8. april 2019 på Josybuda på Kalvatn i Volda. Desse møtte: Sylvi L, Anne-Lise Fredly, Elsa, Gerd, Oddny, Hilde H, Svanhild, Hildur, Brit

Leiarvervet går på omgang. Volda førte stafettpinnen vidare til Herøy for dei 2 neste åra.

Styret fekk denne samansetjinga:

Hildur Lid Hole-leiar

Marianne Herje-nesleiar

Brit Aanning Aarseth-styremedlem

Oddny Vatnehol               "

Liv Stokkenes Jacobsen "

Hilde Henriksen            "

Vara: Olli Sørdal

  "      Solveig Goksøyr

  "       Margrethe Gjerde

  "      Hanna-Sølvi Lillås

  "      Kirsten Kjøllesdal

 "       Svandhild Lothe

2 av mange mimrebilder gjennom 25 år

Aktivitetsplan 2018

Embla-aktivitetsplan 2018

Vedtatt aktivitetsplan 2018:

 1. Embla utav naustet på vårparte. Roøvingar i juli. Ansvarleg gruppe: Liv (leiar), Hildur, Hanna-Sølvi. Liv kallar saman.
 2. Kristinspelet på Jørundgård, Sel 29.06-01.07.18 Ansvar: Hanna-Sølvi (prosjektleiar), kallar saman dei som har meldt seg på i løpet av juni.
 3. Embla og Sagastad: Ansvarleg gruppe: Liv, Marianne, Brit og Hildur. Liv kallar saman.
 4. Emblas hus: Ansvarleg gruppe: Helga, Marianne, Brit. Helga kallar saman.
 5. Embla-25 år i 2019. Jubileumskomité: Brit, Liv, Sylvi Aa, Oddny, Olli, Solveig, Hilde B. Brit kallar saman
 6. Deltaking på ulike festivaler, arrangement, reiser o.l. i inn-og utland Prosjektleiar: Marianne
 7. Skipet i naustet til hausten: Ansvarleg: båtgruppa jfr. pkt. 1
Embla-styret 2018

Embla-årssamling 5. mars 2018

           Embla-styret 2018:

 • Brit Aanning Aarset-       leiar  (mb- 99155472) britaa22@gmail.com         Stiftinga Embla: Org. nr. 977 119  309                   
 • Hanna-Sølvi Lillås          nestleiar                                                                Stiftinga Embla har i 2018 -31 medlemar og 4 støttemedlemar
 • Olli Sørdal-                     styremedlem                                                          Medlemskontingent: kr. 500 pr. år  Støttemedlemar: kr. 200
 • Solveig Goksøyr                     "                                                                     Embla kto. nr.  3991.40.21042
 • Hilde Henriksen                      "
 • Liv Stokkenes Jacobsen 
 • Varafolk:                                                            Lokale grupper:
 • Oddny Vatnehol                                                  Volda: Anne-Lise (kontaktperson), Hanna-Sølvi og Sylvi Lundberg
 • Margrethe Gjerde                                                Eid:  Liv Stokkenes Jacobsen(kontaktperson), Hilde Henriksen og Kirsten Kjøllesdal           
 • Lillian Notøy                                                        Herøy: Solveig Goksøyr(kontaktperson), Olli Sørdal og Lillian Notøy
 • Marianne Herje
 • Kirsetn Kjøllesdal
 • Svanhild Otterøy Lothe                                  Rekensakpsførar: Ragnhild Folkestad          Revisor: Bodil Skeide                                
Styret i stiftinga Embla 2015

Årssamling Embla 24. april 2015

Årsmelding, revidert rekneskap og nytt styre valt:

Styret vart slik

Liv-leiar

Brit-nestleiar

Sylvi R- styremedlem

Kirsten -          "

Marianne        "

Elin                 "

vara:

Sylvi L, Gerd, Solveig, Anne C, Hilde Henriksen og Hilde Hjertnes

Embla styret 2o16

Styret i stiftinga Embla 2016

Leiar: Liv Stokkenes Jacobsen, Eid . Nestleiar: Brit Aanning Aarseth, Volda. Styremedlemer: Hanna-Sølvi Lillås, Solveig Goksøyr og Hilde Henriksen

Varafolk: Volda: Oddny Vatnehol og Margrethe Gjerde  Eid: Kirsten Kjøllesdal og Svanhild Lothe  Herøy: Lillian Notøy og Marianne Herje.

Kontaktpersoner: Volda: Anne-Lise Fredly, Sylvi Lundberg og Gerd Mek     Eid: Liv Stokkenes Jacobsen, Hilde Henriksen og Kirsten Kjøllesdal  

Herøy: Solveig Goksøyr, Olli Sørdal og Lillian Notøy

         "           

 

Rekneskapsførar: Oddny Vatnehol

 

 

Kontaktadresse:

Brit  Aanning Aarseth, Remen 26, 6170 Vartdal     epost: britaa22@gmail.com       mb. +47 99155472