Brit ny leiar i Embla

Embla nytt styre 2023/24

Årsmøtet 2022 vart halde i bistroen på Volda turisthotell 11.04.2023 kl. 17

Nytt styre for 2023-24:

Brit Aanning Aarseth-leiar                             

Helga Odden-nestleiar

Hilde Hensriksen-styremedlem

Sylvi Aambø- styremedlem

Hildur Lid Hole -styremedlem

Marianne Herje-styremedelm

Vara: Anne-Lise Fredly, Hilde Bringsvor, Kirsten Kjøllesdal Lillian Notøy, Anne-Lise Hessen Følsvik

Kasserar: Hildur Lid Hole    Sekretær: Marianne Herje 

 

Styremøte på Alpehytta 1. februar 2021

Forslag på nytt styre 2021

Styremøte på Alpehytta, Standaleidet 1. februar 2021. 

Foreslår at det gamle styret held fram eitt år til. 

Styreleiar: Hildur Lid Hole, nestleiar Marianne Herje

Styremedlemar: Liv Stokkenes Jacobsen, Hilde Henriksen, Brit Aanning Aarseth, Oddny Vatnehol Vara: Olli Sørdal, Hilde Hjelmseth Kvalsund, Kirsten Kjøllesdal, Svanhild Lothe, Margreteh Gjerde, Hanna-Sølvi Lillås

Styret verkar eitt år, deretter tek Eid over.

Embla 2020

Embla nytt styre i 2020

Vårspussen skulle ha vore i full gang, men grunna coronakrisa står framleis skipet i lagerbygninga i Fosnavågen. Trur ikkje Embla vert sjøsett i år. Ein god del arbeid med smørjing og reparasjonar står att.

Nytt styre i 2020 er omlag som i 2019: Hildur -leiar, Marianne-nestleiar-Brit-styremedlem, Oddny-styremedlem, Liv-styremedlem, Hilde-styremedlemVara: Olli, Margrethe, Solveig, Hanna-Sølvi, Kirsten, Svanhild.

 

Hildur Lid Hole-leiar i styret i Stiftinga Embla-kvinneskipet ro for fred
Nytt Emblaår 2020

Årssamling 28. og 29. februar2020

Årsamling fredag 28. februar kl. 18  2020 på Bjørkedalen. Søndag 29. februar kl. 08.30  -Tema: Førebu Fredskonferansen 2020

r


Embla 25 år i 2019

Embla-nytt styre 2019

Det nye styre i 2019-20 konstituerte seg på styremøtet 8. april 2019 på Josybuda på Kalvatn i Volda. Desse møtte: Sylvi L, Anne-Lise Fredly, Elsa, Gerd, Oddny, Hilde H, Svanhild, Hildur, Brit

Leiarvervet går på omgang. Volda førte stafettpinnen vidare til Herøy for dei 2 neste åra.

Styret fekk denne samansetjinga:

Hildur Lid Hole-leiar

Marianne Herje-nesleiar

Brit Aanning Aarseth-styremedlem

Oddny Vatnehol               "

Liv Stokkenes Jacobsen "

Hilde Henriksen            "

Vara: Olli Sørdal

  "      Solveig Goksøyr

  "       Margrethe Gjerde

  "      Hanna-Sølvi Lillås

  "      Kirsten Kjøllesdal

 "       Svandhild Lothe

2 av mange mimrebilder gjennom 25 år

Aktivitetsplan 2018

Embla-aktivitetsplan 2018

Vedtatt aktivitetsplan 2018:

  1. Embla utav naustet på vårparte. Roøvingar i juli. Ansvarleg gruppe: Liv (leiar), Hildur, Hanna-Sølvi. Liv kallar saman.
  2. Kristinspelet på Jørundgård, Sel 29.06-01.07.18 Ansvar: Hanna-Sølvi (prosjektleiar), kallar saman dei som har meldt seg på i løpet av juni.
  3. Embla og Sagastad: Ansvarleg gruppe: Liv, Marianne, Brit og Hildur. Liv kallar saman.
  4. Emblas hus: Ansvarleg gruppe: Helga, Marianne, Brit. Helga kallar saman.
  5. Embla-25 år i 2019. Jubileumskomité: Brit, Liv, Sylvi Aa, Oddny, Olli, Solveig, Hilde B. Brit kallar saman
  6. Deltaking på ulike festivaler, arrangement, reiser o.l. i inn-og utland Prosjektleiar: Marianne
  7. Skipet i naustet til hausten: Ansvarleg: båtgruppa jfr. pkt. 1
Styret i stiftinga Embla 2015

Årssamling Embla 24. april 2015

Årsmelding, revidert rekneskap og nytt styre valt:

Styret vart slik

Liv-leiar

Brit-nestleiar

Sylvi R- styremedlem

Kirsten -          "

Marianne        "

Elin                 "

vara:

Sylvi L, Gerd, Solveig, Anne C, Hilde Henriksen og Hilde Hjertnes

Embla styret 2o16

Styret i stiftinga Embla 2016

Leiar: Liv Stokkenes Jacobsen, Eid . Nestleiar: Brit Aanning Aarseth, Volda. Styremedlemer: Hanna-Sølvi Lillås, Solveig Goksøyr og Hilde Henriksen

Varafolk: Volda: Oddny Vatnehol og Margrethe Gjerde  Eid: Kirsten Kjøllesdal og Svanhild Lothe  Herøy: Lillian Notøy og Marianne Herje.

Kontaktpersoner: Volda: Anne-Lise Fredly, Sylvi Lundberg og Gerd Mek     Eid: Liv Stokkenes Jacobsen, Hilde Henriksen og Kirsten Kjøllesdal  

Herøy: Solveig Goksøyr, Olli Sørdal og Lillian Notøy

         "           

 

Rekneskapsførar: Oddny Vatnehol

 

 

Kontaktadresse:

Brit  Aanning Aarseth, Remen 26, 6170 Vartdal     epost: britaa22@gmail.com       mb. +47 99155472