Liv ny leiar i Embla

Embla nytt styre 2022/23

Årsmøtet 2021 halde på Slippen i Fosnavågen 4. april 2022

Konstituering av nytt styre med varamedlemer for 2022/23

Liv Stokkenes Jacobsen, Stsa, leiar-       vara Kirsten Kjøllestad, Stad

Hilde Henriksen, Stad, nestleiar                 "    Helga Odden, Stad

Brit Aanning Aarseth, Volda medlem-         "    Oddny Vatnehol, Volda

Sylvi Aambø, Volda, medlem                      "    Hilde Bringsvor, Volda

Marianne Herje, Herøy, medlem                 "    Hilde Hjelmseth Kvalsund, Herøy

Hildur Lid Hole, Herøy medlem                   "    Anne-Lise Hessen Følvsvik, Herøy

Desse er valde for 2 år.

 

Båtgruppa: Marianne Herje, leiar, Lillian Notøy, medlem, Hilde Henriksen, Medlem, Hanna Sølvi Lillås, medlem

Vara: Hildur Lid Hole, Liv Stokkenes Jacobsen, Brit Aanning Aarseth