Marianne ny leiar i Embla

Embla nytt styre 2024-26

Årsmøtet 2024 vart halde i bistroen på Volda turisthotell 29.04.24 kl 14

Valnemnd: Liv Stokkenes Jacobsen, Ingunn Moltu og Elsa Svendsen

Nytt styre for 2024-26

Marianne Herje-leiar og sekretær                         

Hildur Lid Hole-nestleiar og kasserar (val for 1 år)

Helga Odden-styremedlem

Sylvi Aambø--styremedlem

Brit Aanning Aarseth- styremedlem

Elsa Svendsen -styremedlem

Vara: 1.Kirsten Kjøllesdal 2. Lillian Notøy 3. Hilde Bringsvor, 4. Lillian Notøy, 5.Anne-Lise Hessen Følsvik

 

 

Legg til en kommentar