Ei trist melding -Emblas gudmor Astrid Nøklebye Heiberg, døde 2. april 2020. Vi visste at det gjekk mot slutten allereie under 25 årsjubileet  på Eid 10. mai 2019. Ho meddelte sin langt, framskrevne kreftsjukdom under jubileumsmiddagen om kvelden 10. mai. Ho donerte og si "arabiske" Emblakappe til stiftinga Embla-kappa som ho alltid bar når ho deltok på Emblaarrangementa. Astrid var "eit grepa kvinnfolk", ho stod i bresjen for mange viktige saker både i si yrkeskarriere som professor i psykiatri, også i si politiske karriere. Å vere Embla si gudmor var likevel det største ho hadde opplevd, kunne ho uttale. Tenk på det, kjære Emblasøstre. Det er noko stort vi har skapt gjennom Kvinnnefredsskipet Embla, vi forstår det berre ikkje sjølve.Men andre må ha forstått, tenkt på alt vi har vore med på!