Styremøte på Alpehytta 1. februar 2021

Forslag på nytt styre 2021

Styremøte på Alpehytta, Standaleidet 1. februar 2021. 

Foreslår at det gamle styret held fram eitt år til. 

Styreleiar: Hildur Lid Hole, nestleiar Marianne Herje

Styremedlemar: Liv Stokkenes Jacobsen, Hilde Henriksen, Brit Aanning Aarseth, Oddny Vatnehol Vara: Olli Sørdal, Hilde Hjelmseth Kvalsund, Kirsten Kjøllesdal, Svanhild Lothe, Margreteh Gjerde, Hanna-Sølvi Lillås

Styret verkar eitt år, deretter tek Eid over.