Embla 25 år i 2019

Embla-nytt styre 2019

Det nye styre i 2019-20 konstituerte seg på styremøtet 8. april 2019 på Josybuda på Kalvatn i Volda. Desse møtte: Sylvi L, Anne-Lise Fredly, Elsa, Gerd, Oddny, Hilde H, Svanhild, Hildur, Brit

Leiarvervet går på omgang. Volda førte stafettpinnen vidare til Herøy for dei 2 neste åra.

Styret fekk denne samansetjinga:

Hildur Lid Hole-leiar

Marianne Herje-nesleiar

Brit Aanning Aarseth-styremedlem

Oddny Vatnehol               "

Liv Stokkenes Jacobsen "

Hilde Henriksen            "

Vara: Olli Sørdal

  "      Solveig Goksøyr

  "       Margrethe Gjerde

  "      Hanna-Sølvi Lillås

  "      Kirsten Kjøllesdal

 "       Svandhild Lothe

2 av mange mimrebilder gjennom 25 år

Aktivitetsplan 2018

Embla-aktivitetsplan 2018

Vedtatt aktivitetsplan 2018:

 1. Embla utav naustet på vårparte. Roøvingar i juli. Ansvarleg gruppe: Liv (leiar), Hildur, Hanna-Sølvi. Liv kallar saman.
 2. Kristinspelet på Jørundgård, Sel 29.06-01.07.18 Ansvar: Hanna-Sølvi (prosjektleiar), kallar saman dei som har meldt seg på i løpet av juni.
 3. Embla og Sagastad: Ansvarleg gruppe: Liv, Marianne, Brit og Hildur. Liv kallar saman.
 4. Emblas hus: Ansvarleg gruppe: Helga, Marianne, Brit. Helga kallar saman.
 5. Embla-25 år i 2019. Jubileumskomité: Brit, Liv, Sylvi Aa, Oddny, Olli, Solveig, Hilde B. Brit kallar saman
 6. Deltaking på ulike festivaler, arrangement, reiser o.l. i inn-og utland Prosjektleiar: Marianne
 7. Skipet i naustet til hausten: Ansvarleg: båtgruppa jfr. pkt. 1
Embla-styret 2018

Embla-årssamling 5. mars 2018

           Embla-styret 2018:

 • Brit Aanning Aarset-       leiar  (mb- 99155472) britaa22@gmail.com         Stiftinga Embla: Org. nr. 977 119  309                   
 • Hanna-Sølvi Lillås          nestleiar                                                                Stiftinga Embla har i 2018 -31 medlemar og 4 støttemedlemar
 • Olli Sørdal-                     styremedlem                                                          Medlemskontingent: kr. 500 pr. år  Støttemedlemar: kr. 200
 • Solveig Goksøyr                     "                                                                     Embla kto. nr.  3991.40.21042
 • Hilde Henriksen                      "
 • Liv Stokkenes Jacobsen 
 • Varafolk:                                                            Lokale grupper:
 • Oddny Vatnehol                                                  Volda: Anne-Lise (kontaktperson), Hanna-Sølvi og Sylvi Lundberg
 • Margrethe Gjerde                                                Eid:  Liv Stokkenes Jacobsen(kontaktperson), Hilde Henriksen og Kirsten Kjøllesdal           
 • Lillian Notøy                                                        Herøy: Solveig Goksøyr(kontaktperson), Olli Sørdal og Lillian Notøy
 • Marianne Herje
 • Kirsetn Kjøllesdal
 • Svanhild Otterøy Lothe                                  Rekensakpsførar: Ragnhild Folkestad          Revisor: Bodil Skeide                                
Styret i stiftinga Embla 2015

Årssamling Embla 24. april 2015

Årsmelding, revidert rekneskap og nytt styre valt:

Styret vart slik

Liv-leiar

Brit-nestleiar

Sylvi R- styremedlem

Kirsten -          "

Marianne        "

Elin                 "

vara:

Sylvi L, Gerd, Solveig, Anne C, Hilde Henriksen og Hilde Hjertnes

Embla styret 2o16

Styret i stiftinga Embla 2016

Leiar: Liv Stokkenes Jacobsen, Eid . Nestleiar: Brit Aanning Aarseth, Volda. Styremedlemer: Hanna-Sølvi Lillås, Solveig Goksøyr og Hilde Henriksen

Varafolk: Volda: Oddny Vatnehol og Margrethe Gjerde  Eid: Kirsten Kjøllesdal og Svanhild Lothe  Herøy: Lillian Notøy og Marianne Herje.

Kontaktpersoner: Volda: Anne-Lise Fredly, Sylvi Lundberg og Gerd Mek     Eid: Liv Stokkenes Jacobsen, Hilde Henriksen og Kirsten Kjøllesdal  

Herøy: Solveig Goksøyr, Olli Sørdal og Lillian Notøy

         "           

 

Rekneskapsførar: Oddny Vatnehol

 

 

Kontaktadresse:

Brit  Aanning Aarseth, Remen 26, 6170 Vartdal     epost: britaa22@gmail.com       mb. +47 99155472